Nu gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Skolverket innebär att undervisningen i och med skolstart kommer att bedrivas på plats i skolans lokaler som vanligt. Voxgym följer såklart rekommendationerna från Folkhälsomyndigheterna och&

Läs mer

Undervisning i skolans lokaler

Nu gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Skolverket innebär att undervisningen i och med skolstart kommer att bedrivas på plats i skolans lokaler som vanligt. Voxgym följer såklart rekommendationerna från Folkhälsomyndigheterna och anpassar verksamheten därefter. 

Första dagen i skolan kommer alla elever att informeras om hur vi här på Voxgym ska förhålla oss för att förhindra en ökning av smittspridandet. Tillsammans med respektive mentor kommer klasserna att jobba med bla frågorna hur vi tillsammans kan begränsa smittspridandet, hur gör vi rent konkret här på Voxgym och vad har jag för ansvar?