Marita Jansson, lärare på Voxnadalens gymnasium i Edsbyn, tog igår emot Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan. Den 9 april delades för fjärde gången Svenska FN-förbundets pris til

Läs mer

Vår egen Marita Jansson utsedd till årets FN-lärare 2018

Marita Jansson, lärare på Voxnadalens gymnasium i Edsbyn, tog igår emot Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Den 9 april delades för fjärde gången Svenska FN-förbundets pris till Årets FN-lärare ut. Priset har instiftats för att uppmärksamma särskilt betydelsefulla insatser för att öka kunskapen, engagemanget och förståelsen för globala frågor i skolan. Mottagare av årets pris är Marita Jansson, lärare i engelska, franska och svenska vid Voxnadalens gymnasium i Edsbyn. Motiveringen lyder:

”Med ett brinnande engagemang har Marita Jansson under flera år verkat för att öka kunskapen om, och intresset för, FN och globala frågor. Hon har genom utställningar, studie- och insatsresor till Sydafrika samt andra projekt bidragit till att skolans åtagande att sprida och leva efter FN:s värden blivit allt mer omfattande. Tack vare Maritas stora stöd har elevernas FN-förening vuxit till en grupp med drivande elever som märks och är betydande i skolans arbete med FN-frågor.”

– Jag känner mig otroligt hedrad, stolt och glad över att få motta det här priset. Det är ett fantastiskt erkännande för det arbete jag lagt ner under de tio år som Voxnadalens Gymnasium, Edsbyn, varit FN-skola. Det här fina priset gör mig ännu mer motiverad, inspirerad och taggad att ta tag i nya projekt, säger Marita Jansson.

Pristagaren får utöver äran även ett diplom och en studieresa till FN i Genève.

Läs mer om FN-skola på FN´s hemsida här.